Płomień miłosierdzia

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego wraz z Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego, Prawosławnym Dziełem Miłosierdzia ELEOS i Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce po raz siedemnasty organizują wspólną, ekumeniczną akcję charytatywną Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.Tegoroczne Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom odbywa się pod hasłem „Płomień Miłosierdzia”, które w pełni wpisuje się w przesłanie i misję diakonii.

Potrzebujemy wciąż na nowo rozpalać w nas potrzebę czynnego działania na rzecz bliźnich – szczególnie tych najbardziej potrzebujących, którzy bez naszej pomocy nie poradzą sobie w przezwyciężeniu życiowych trudności. Wokół nas jest wiele takich osób – dzieci, niepełnosprawnych, uchodźców, ofiar przemocy i.in.

Nie możemy być obojętni wobec ich cierpienia. Podczas akcji, która rozpocznie się 27 listopada, w 1. Niedzielę Adwentu, rozprowadzane będą świece wigilijne. Nabywając taką świecę wspieramy projekty Diakonii na rzecz dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji socjalnej – nasze konkretne działanie miłosierdzia. Pozyskane w ten sposób środki będą przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach, na zakup podręczników i przyborów szkolnych, na rehabilitację i leczenie dzieci.

Dziękujemy za każde wsparcie wspólnego dzieła miłosierdzia.

Diakonia Polska