Piknik Parafialny w Tabicie


W Święto im. Bratniej Pomocy im. Króla Gustawa Adolfa (11 czerwca) odbył się na terenie Ewangelickiego Ośrodka Diakonii Tabita w Konstancinie Jeziornie PIKNIK PARAFIALNY, organizowany od lat przez wolontariuszki Komisji Diakonijnej.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 11:00 wspólną modlitwą i śpiewem, które poprowadzili ks. Piotr Gaś oraz ks. Waldemar Wunsz. W imieniu organizatorów zebranych przywitała Adda Hasiuk z Komisji Diakonijnej. Oprócz posiłku, z którego dochód przeznaczony był w całości na działalność diakonijną parafii, zapewniona była opieka dla najmłodszych parafian, którzy uczestniczyli w grach i zabawach przygotowanych przez panią Elżbietę Byrtek oraz wolontariuszy przedszkola parafialnego.

Na piknik przybyło wiele osób, nie tylko z Parafii Świętej Trójcy, ale również z Parafii Ewangelicko-Reformowanej na Lesznie oraz z luterańskiej Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego.

foto: B. Cymborowski