Parafianie parafianom

Jak każda wspólnota, jesteśmy przede wszystkim wspólnotą jednostek. Mamy różne talenty i umiejętności, ale i różne potrzeby. Jakże wspaniałym byłoby, gdyby można było wykorzystać ten potencjał, możliwości i chęci, kierując go do tych, którzy są potrzebujący. 

W związku z tym powstał pomysł stworzenia programu wzajemnej pomocy. Z założenia miałby to być „bank dobrych serc”, który w prosty sposób łączyłby tych, co chcą pomóc, z tymi, co tej pomocy potrzebują.

Sposoby realizacji są różne, od tablicy ogłoszeń i gazetki po stronę internetową i aplikacje na telefon, pomoc w odrabianiu lekcji, konsultacje językowe etc. Od naszej inwencji zależeć będzie jak to zrobimy i jak będziemy ten pomysł w przyszłości rozwijać. Program ten jest na samym początku swojego tworzenia i poszukujemy ochotników, którzy chcieliby poświęcić swój czas i umiejętności w jego formułowaniu i kształtowaniu.

Wszyscy są mile widziani, gdyż poszukujemy zarówno młodych z ich naturalną biegłością w wykorzystaniu najnowszych rozwiązań komunikacji elektronicznej, jak i ludzi bardziej dojrzałych z ich rozwiniętą intuicją emocjonalną. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się w 20. Niedzielę po Trójcy Świętej 23 października br. po nabożeństwie przedpołudniowym w Lutheraneum. Odpowiedzialnym za ten projekt jest Krzysztof Florczak w razie pytań kontakt z nim przez kancelarię parafialną.

foto: familien-magazin.com