Niech się stanie światło …

W dniach 18 – 31 sierpnia zagości w naszym kościele wystawa czasowa zatytułowana „Niech się stanie światło …”.

Wśród eksponatów znajdą się dzieła znanego polskiego artysty, Romana Śledzia – rzeźby pochodzą z kolekcji Franka Klimmecka oraz zbiorów Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie.

Wernisaż wystawy odbędzie się w czwartek 18 sierpnia o godz. 18:00. O kolekcji opowie m.in. sam Frank Klimmeck.

 

 

 

Roman Śledź – pochodzi z rodziny chłopskiej. Ukończył szkołę podstawową. Po smierci ojca zajął się wraz z matką, prowadzeniem gospodarstwa i opieką nad młodszym rodzeństwem.
W latach 1968–1970 pracował w Kółku Rolniczym w Cycowie i na budowach w Lublinie. W roku 1968, mając lat 20, zaintrygowany artykułem zamieszczonym w „Gazecie Lubelskiej” o rzeźbiarzach z Woli Korybutowej, podjął pierwszą próbę rzeźbiarską. Za pracę wysłaną na konkurs otrzymał dyplom od Muzeum Lubelskiego (1969).
Następnie przyszły nagrody i wyróżnienia, oraz zainteresowanie kolekcjonerów sztuki ludowe]. Pierwszym z nich był Ludwig Zimmerer, niemiecki dziennikarz i korespondent zachodnioniemieckich mediów w Polsce. Dzięki rekomendacji profesora Aleksandra Jackowskiego z Instytutu Sztuki PAN, w roku 1978 Cepelia zorganizowała artyście w Warszawie pierwszą indywidualną wystawę.
Kolejne wystawy indywidualne:
• Berno (1980),
• Frankfurt (1981),
• Sande (Niemcy) (1994),
• Budlewo (2005),
• Warszawa (2006),
• Białystok (2007)[3],
• Chełm (2013)[4],
• Oldenburg (Niemcy) (2014),
• Bad Pyrmont (Niemcy) (2015).

Jego prace uczestniczyły również w licznych wystawach zbiorowych w: USA, Holandii i we Włoszech. Zainteresowanie ze strony zagranicznych miłośników sztuki było w latach 80. XX wieku przyczyną problemów artysty. Fakt częstych kontaktów z cudzoziemcami stał się przedmiotem zainteresowania Służby Bezpieczeństwa. Popularność artysty za granicą nie znajdowała zrozumienia u funkcjonariuszy i wielokrotnie musiał wstawiać się na przesłuchania, na których wyjaśniał, iż uczestnictwo w zagranicznych wystawach, czy wykonywanie rzeźb do niemieckich kościołów nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego.
Roman Śledź został przyjęty w roku 1980 do Stowarzyszenia Twórców Ludowych, a na listę twórców ludowych Związku Cepelia został wpisany w roku 1983. Główne wyróżnienia otrzymane przez artystę to: Nagroda im. Brata Alberta za twórczość religijną (1979) oraz Nagroda im. Oskara Kolberga przyznana w uznaniu zasług dla kultury ludowej (2002). Artysta mieszka w Malinówce. Rzeźbi głównie sceny biblijne.