Moje życzenia świąteczne – konkurs plastyczny

Razem z Ewangelickim Towarzystwem Oświatowym zachęcamy do udziału w tegorocznym konkursie plastycznym „Mje życzenia świąteczne”.

 

Prace prosimy składać w Kancelarii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie, przy ul. Kredytowej 4, z dopiskiem „Konkurs ETO”, lub w sekretariacie szkoły im. Samuela B. Lindego, ul. J. Rosoła 10; w terminie do dnia 11 listopada 2019 r.

Szczegóły konkursu wraz z regulaminem na stronie fundacji www.eto.org.pl

Regulamin konkursu plastyczego: do pobrania

Karta zgloszenia: do pobrania