Lecz ja wiem, że mój Odkupiciel żyje – wystawa o cmentarzach gminy Łomianki

4 listopada w podziemiach kościoła Świętej Trójcy odbył się wernisaż wystawy NIEPAMIĘĆ poświęcony osadnikom olęderskim, żyjącym na terenie Łomianek i okolic.

Wystawa prezentuje nastrojowe fotografie Anny Plewki, które doskonale wpisują się w atmosferę Końca Roku Kościelnego, kiedy szczególną uwagę zwracamy na tematy związane z przemijaniem i wiecznością. Na jednym z nagrobków widnieje napis, przywołujący sentencję z Księgi Hioba, która posłużyła za motto wystawy: Lecz ja wiem, że mój Odkupiciel żyje.

Uroczystość w Lutheraneum rozpoczął chór Modo Maiorum pod dyrekcją p. Michała Straszewskiego. Gości powitał kurator Parafii Świętej Trójcy, p. Andrzej Weigle, a następnie głos zabrała autorka zdjęć, p. Anna Plewka. O historii osadników niemieckich w okolicach Łomianek mówiła p. Ewa Pustoła-Kozłowska (wywiad na stronie FWPN). Okolicznościowe rozważanie wygłosił ks. dr Włodzimierz Nast, emerytowany proboszcz Parafii Świętej Trójcy, który udzielił również błogosławieństwa końcowego.

Wystawę można oglądać do końca listopada w każdą niedzielę po nabożeństwie głównym lub w inne dni po wcześniejszym ustaleniu terminu w kancelarii parafialnej.

***

Krótko o cmentarzach ewangelickich gminy Łomianki

Najmniejszy cmentarzyk przedstawiony na fotografiach znajduje się na Kępie Kiełpińskiej, obecnie na prywatnym terenie i jest zadbany. Gorzej wygląda cmentarzyk przy ul. Szpitalnej, róg ul. Zachodniej, którym opiekuje się Gmina. Najbardziej zapomniany, zarośnięty krzakami i zdewastowany jest największy z nich, w Dziekanowie Leśnym, leżący dziś na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego.

Stowarzyszenie Nasze Łomianki, współorganizujące wystawę. poczyniło już pierwsze kroki zmierzające do przywrócenia tej nekropolii godnego wyglądu. Pragnie doprowadzić do wykarczowania zarośli, ogrodzenia terenu, oraz uczytelnienia grobów i pozostałości pomników. Czyni starania, aby wszystkie trzy cmentarzyki były oznaczone odpowiednimi tablicami informacyjnymi.

Wystawę wspomógł finansowo burmistrz Łomianek. Sponsorami byli też Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach oraz Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych przy szkołach przy ul. Wójcickiego 1/3 na Młocinach.

: : Więcej zdjęć TUTAJ

: : Rozmowa z p. Ewą Pustołą