Inauguracja jubileuszu 500 lat Reformacji

31 października odbyło się w kościele Świętej Trójcy nabożeństwo reformacyjne, inaugurujące warszawskie obchody 500 lat Reformacji. Wzięli w nim udział wierni i duchowni różnych wyznań – nie tylko luteranie, reformowani i przedstawiciele innych tradycji protestanckich, ale i rzymscy katolicy, mariawici, starokatolicy i prawosławni.

W nabożeństwie uczestniczył również Zbór siostrzanej Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie z ks. proboszczem Michałem Jabłońskim.

W liturgii wzięli udział członkowie rady parafialnej oraz goście ekumeniczni, którzy odczytywali intencje modlitewne.

Ewa Kobierska-Maciuszko z rady parafialnej, odczytała tekst przesłania, jaki zostanie umieszony w ‘kapsule czasu’. Zostanie ona zamontowana w środku krzyża, który po gruntownej renowacji powróci na kopułę kościoła Świętej Trójcy. Każdy uczestnik nabożeństwa mógł podpisać się na pergaminie, który znajdzie się w kapsule.

Kazanie reformacyjne wygłosił ks. prof. Bogusław Milerski, rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Kaznodzieja już na wstępie przypomniał prekursorów XVI-wiecznej Reformacji (Husa, Wyclifa) oraz wskazał na ogromną siłę oddziaływania reformacji zarówno w jej nurcie luterańskim, jak i reformowanym. Przypomniał, że bezpośrednią konsekwencją reformacji było zwołanie Soboru Trydenckiego, który wywarł ogromny wpływ na tożsamość Kościoła rzymskiego, m.in. poprzez pierwsze, syntetyczne wypowiedzi doktrynalne, dotyczące nauki o usprawiedliwieniu. Ks. prof. Milerski stwierdził, że dzięki porozumieniu z 1999 roku (Wspólna Deklaracja o Usprawiedliwieniu) udało się zbliżyć katolikom i luteranom w niektórych aspektach nauki o usprawiedliwieniu, a w innych osłabić antagonizujące brzmienie wielu stwierdzeń. Mimo tego – obydwie tradycje stanowią inny rodzaj przeżywania chrześcijaństwa, wiary i stosunku do Kościoła. Teolog podkreślił, że 500 lat Reformacji nie może być skamieliną tożsamości wyznaniowej, ale musi być wciąż nowym wyzwaniem do podejmowania chrześcijańskiej odpowiedzialności w świecie.

Przed liturgią spowiednią zbór usłyszał dzwony reformacyjne w towarzyszeniu instrumentów perkusyjnych – improwizację dźwięków zaprezentował Leszek Lorent.

Liturgię komunijną poprowadzili wspólnie ks. Piotr Gaś, proboszcz Parafii Świętej Trójcy, i ks. Michał Jabłoński.

Podczas nabożeństwa śpiewał chór parafialny pod dyr. Zuzanny Kuźniak.

W tegoroczne Święto Reformacji odbyła się inauguracja globalnych obchodów 500 lat Reformacji w katedrze w Lund z udziałem papieża Franciszka, oraz w kościele Jezusowym w Cieszynie, gdzie słowa pozdrowienia przekazał prymas Polski abp Wojciech Polak

>> Uroczystości w Cieszynie – Wdzięczni za łaskę