Inauguracja centralnych obchodów Powszechnego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

18 stycznia 2009 roku zainaugurowano w ewangelicko-augsburskim kościele Świętej Trójcy w Warszawie centralne obchody Powszechnego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Podczas nabożeństwa z Wieczerzą Pańską kazanie wygłosił ks. abp Henryk Hoser SAC (zdj.), zwierzchnik diecezji warszawsko-praskiej Kościoła Rzymskokatolickiego. Odnosząc się do tematu pierwszego dnia ekumenicznej oktawy („Chrześcijanie wobec swoich starych i nowych podziałów”) abp Henryk Hoser przypomniał dramatyczneą sytuację wyznawców Chrystusa w Ziemi Świętej oraz w Korei podzielonej na dwa wrogie państwa.

To właśnie chrześcijanie z Korei przygotowali intencje modlitewne na tegoroczny Tydzień Modlitwy. Kaznodzieja zwrócił uwagę na siłę podziałów oraz na położenie chrześcijan w Korei, szczególnie Północnej. Abp Hoser mówiąc o konfliktach między narodami we współczesnym świecie wspomniał także podzielonych chrześcijan oraz konieczności nieustannego i wspólnego świadectwa o Jezusie Chrystusie. W tym kontekście abp Hoser odniósł się do historii kościoła Świętej Trójcy, w którym chrzczeni byli jego przodkowie. Hierarcha podkreślił, że to właśnie w tym kościele pokolenia wiernych chrześcijan wychowywanych było do służby Chrystusowi oraz bliźnim.

W liturgii wstępnej oraz w intencjach modlitewnych uczestniczyli duchowni z Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE), Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Kościoła Greckokatolickiego. Spowiedź poprowadził ks. Ireneusz Lukas, dyrektor biura PRE, a liturgię komunijną ks. bp Janusz Jagucki, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP wraz z  ks. radcą Piotrem Gasiem proboszczem parafii Świętej Trójcy. Końcowego błogosławieństwa udzielił ks. bp Janusz Jagucki wraz z abp. Hoserem, a także ks. bp.  Zdzisławem Trandą z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, ks. bp. Tadeuszem Pikusem, biskupem pomocniczym archidiecezji warszawskiej, bp. Wiktorem Wysoczańskim, zwierzchnikiem Kościoła Polskokatolickiego oraz ks. superintendentem Zdzisławem Kamińskim z okręgu wschodniego Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. Na organach grał dr Jerzy Dziubiński. Po nabożeństwie odbyło się spotkanie duchownych i wiernych w sali parafialnej.

Zgodnie z apelem PRE kolekta z nabożeństwa zostanie przeznaczona na pomoc prześladowanym chrześcijanom w Indiach. Nabożeństwo centralne stołecznych obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan zostanie odprawione 25 czerwca (Święto Nawrócenia Apostoła Świętego Pawła) w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana na warszawskiej Pradze. Nabożeństwu przewodniczyć będzie ks. abp Henryk Hoser oraz ks. abp Kazimierz Nycz z archidiecezji warszawskiej. Kazanie wygłosi ks. bp Marek Izdebski z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

:: Kazanie abp. Henryka Hosera
:: Pozostałe nabożeństwa Tygodnia Modlitwy w Warszawie


foto: A. Karska