Goście z Drogomyśla i Pruchnej

2 maja naszą parafię odwiedziła 120-osobowa grupa współwyznawców z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Drogomyślu oraz filiału Pruchna.

Parafianie z Drogomyśla i Pruchnej przybyła do Warszawy ze swoim duszpasterzem, ks. Tomaszem Bujokiem. W trakcie zwiedzania miasta grupa posiliła się w Lutheraneum, a w kościele Świętej Trójcy po krótkiej modlitwie wysłuchała informacji o naszej Parafii.


foto: XTB