Drugi spacer w ramach EDD

16 września odbył się kolejny spacer po Cmentarzu w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa pod przewodnictwem pani Marii Chmiel, znanej varsawianistki i przewodnika warszawskiego, od wielu lat zaangażowanej w prace związane z ochroną zabytków naszego cmentarza.


>> Dni Europejskiego Dziedzictwa na Młynarskiej