165. rocznica śmierci Samuela B. Lindego

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie organizuje w dniach 19-20 listopada 2012 roku konferencję naukową „Bibliotheca Lindiana. Samuel Bogumił Linde (1771-1847), pierwszy dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. W 165. rocznicę śmierci”.

Miejsce obrad –  BUW, Warszawa, ul. Dobra 56/66, sala 316.

***

W bieżącym 2012 roku mija 165. rocznica śmierci Samuela Bogumiła Lindego, leksykografa, pedagoga, tłumacza, bibliografa, bibliotekarza i „człowieka politycznego” w Warszawie I połowy XIX w. Chociaż urodził się w Toruniu, w rodzinie pochodzenia szwedzko-niemieckiego, był Polakiem „wmieszkałym” jak mówiono w XVIII wieku, ewangelikiem ogromnie przywiązanym do Warszawy, uczestniczącym w jej życiu naukowym, społecznym i towarzyskim. W Warszawie zmarł (8 VIII 1847) i tu też znajduje się jego grób na cmentarzu ewangelicko-augsburskim.

Dla organizatorów konferencji faktem najważniejszym jest, iż Linde był twórcą i kierownikiem nowo powstałej biblioteki przy Uniwersytecie Warszawskim, a dekretem z 24 III 1818 r. został dyrektorem generalnym Biblioteki Publicznej przy Królewskim Uniwersytecie Warszawskim i przyłączonych do niego gabinetów: rycin, medali, „starożytności” – poprzedniczki dzisiejszej, nowoczesnej Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Był człowiekiem, który przeżył radość tworzenia książnicy narodowej, bo taką też funkcję biblioteka pełniła, ale również gorycz jej utraty po upadku Powstania Listopadowego.

Osoba pierwszego dyrektora BUW, pomimo wielu publikacji mu poświęconych, nie jest zbyt dobrze znana dzisiejszemu pokoleniu uczącej się i studiującej młodzieży oraz współczesnemu środowisku bibliotekarzy i historyków nauki. Dlatego też w rocznicę śmierci warto przypomnieć zarówno postać Samuela Bogumiła Lindego jak i jego dokonania zawodowe, zwłaszcza z warszawskiego okresu życia.

: : Szczegółowe informacje nt. konferencji wraz z programem TUTAJ