Krzyż powrócił na kopułę kościoła Świętej Trójcy

Po gruntownej renowacji krzyż z kopuły kościoła Świętej Trójcy powrócił na swoje miejsce. Wymagający pilnych działań naprawczych krzyż został zdjęty 1 września. Został ponownie umieszczony na kopule 15 listopada ok. godz. 09:00. Do wnętrza wsunięto kapsułę czasu.

O godz. 08:00 rozpoczęła się operacja powrotu krzyża na kopułę kościoła. Wpierw zamontowano na kopule oczyszczoną i zakonserwowaną, walcowatą podstawę krzyża. Po wyniesieniu krzyża z kościoła wsunięta została kapsuła czasu (info). Dźwig przeniósł krzyż na kopuł, gdzie został przymocowany do szpikulca, a następnie przyspawany.