Władze Parafii

Organami władz Parafii są:
  • Zgromadzenie Parafialne
  • Rada Parafialna
  • Proboszcz

 

Najwyższą władzą parafialną jest Zgromadzenie Parafialne. W jego skład wchodzą członkowie Parafii, posiadający czynne prawo wyborcze i wpisani na listę wyborców, prowadzoną przez Radę Parafialną.

Parafią zarządza Rada Parafialna, wybrana przez Zgromadzenie Parafialne i zatwierdzona przez Radę Diecezjalną. W skład Rady Parafialnej wchodzą:

  • 9 parafian wybranych przez Zgromadzenie Parafialne,
  • proboszcz i inni etatowi duchowni parafii,
  • przedstawiciel zatrudnionych w parafii katechetek i katechetów.

Kadencja Rady Parafialnej i innych wybieranych, kolegialnych władz parafialnych trwa pięć lat. W Parafii funkcjonuje również Komitet Parafialny, który wprawdzie nie jest organem władzy, ale pełni ważną funkcję łącznika między Zgromadzeniem Parafialnym a Radą Parafialną.

21 maja 2017 r. odbyły się w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie wybory do Rady Parafialnej, Parafialnej Komisji Rewizyjnej oraz Komitetu Parafialnego. W niedzielę 25 czerwca 2017 r. zwierzchnik Diecezji Warszawskiej ks. bp Jan Cieślar dokonał uroczystego wprowadzenia w urząd Rady Parafialnej.