Wiadomości SMS

Parafia organizuje liczne wydarzenia, koncerty, wystawy. Jeśli chcieliby Państwo otrzymywać informacje o nich przez wiadomości SMS, prosimy o kontakt pod numerem +48 453 675 711 lub przez kancelarię parafialną

 

W trosce o Państwa bezpieczeństwo podkreślamy, że jest to kanał wyłącznie informacyjny. Nigdy nie będziemy kontaktować się w tej formie w sprawach finansowych ani prosić o wrażliwe dane. W przypadku otrzymania podejrzanej wiadomości prosimy o natychmiastowy kontakt z policją i administracją parafii.

Zgodę na otrzymywanie powiadomień można cofnąć w każdej chwili wysyłając wiadomość o treści NIE na podany powyżej numer.

 

Administratorem danych jest Parafia Ewangelicko-Augsburską Św. Trójcy w Warszawie, ul. Kredytowa 4, 00- 062 Warszawa. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem email warszawa-trojca-iodo@luteranie.pl lub listownie kierując korespondencję na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom m.in. dostawcom usług IT, usług poligraficznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Każdy ma prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (w uzasadnionych przypadkach) lub ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody. Zgoda może być w każdym momencie wycofana. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.