Luteranie wczoraj i dziś

Interesujące wydarzenie, na które zapraszamy wszystkich…

 

4, 11 i 25.04 godz 18:00 wykłady

6.04 godz. 11:00 Spacer po Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim

14.04 godz. 17:00 Koncert

4.04 – 5.05 – wystawa „Polacy z wyboru”