Rada Parafialna

Członkowie Rady Parafialnej kadencji 2017 – 2022 z wyboru (w nawiasach funkcja pełniona w Radzie):

 

Agnieszka Bednarkiewicz-Sowińska

pedagog, prezes Zarządu Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe

Igor Chalupec (wiceprezes Rady Parafialnej)

menadżer, finansista, fundator i przewodniczący Rady Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe

Przemysław Florjanowicz-Błachut (sekretarz)

prawnik, specjalista w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, rzecznik dyscyplinarny Kościoła

Michał Hasiuk

doradca serwisowy

Marcin Jacoby

doktor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki i tłumacz

Joanna Keber (skarbnik)

koordynatorka projektów związanych z transformacją i strategią oraz budowania wizerunku w jednym z polskich telekomów

Emilia Klein-Dębek

doktor nauk medycznych, wykładowca akademicki

Michał Kleinschmidt

finansista i politolog

Ewa Kobierska-Maciuszko

polonistka i bibliotekarka

ZASTĘPCY: Adam Kleinschmidt, Marek Kuliński

Elżbieta Byrtek

członkini Rady, przedstawicielka katechetów


Członkowie Rady Parafialnej kadencji 2017-2022 z urzędu:

 

dk. Małgorzata Gaś

diakon

ks. Piotr Gaś (prezes Rady Parafialnej)

proboszcz

ks. Sebastian Madejski

wikariusz

Komisja Rewizyjna kadencji 2017-2022:

 

Cezary Grzybowski (przewodniczący),  prawnik

Maciej Lipiński (wiceprzewodniczący),  prawnik

Paweł Mazurkiewicz,  prawnik