Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

W piątek 22 stycznia o godz. 18:00 w naszym kościele odbędzie się ekumeniczne nabożeństwo w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Hasłem tygodnia są słowa: „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc.” (por. J 15,5–9)

Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021 rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z Ewangelii Jana 15,1–17. Materiały do ekumenicznych modlitw zostały przygotowane we wspólnocie Grandchamp w Szwajcarii.

Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy są następujące:

Dzień 1: Przyjmując wybranie
Dzień 2: Dojrzewając wewnętrznie
Dzień 3: Formując jedno ciało
Dzień 4: Modląc się wspólnie
Dzień 5: Pozwalając się przemienić słowem
Dzień 6: Przyjmując innych
Dzień 7: Wzrastając w jedności
Dzień 8: Jednając się z całym stworzeniem

Więcej informacji i materiałów na stronach PRE.