ŚWIECA, KTÓRA TWORZY POLSKĄ WIGILIĘ

Jak co roku rusza akcja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Przekazujemy list Dyrektor Generalnej Diakonii Polskiej, Pani Wandy Falk i Prezesa Diakonii Polskiej, ks. bpa Ryszarda Bogusza w XXI ekumeniczną edycję tego dzieła:

Drogie Siostry i Drodzy Bracia!

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego wraz z Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego,
Prawosławnym Dziełem Miłosierdzia ELEOS i Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce
po raz dwudziesty pierwszy organizują wspólną, ekumeniczną akcję charytatywną Wigilijne Dzieło
Pomocy Dzieciom.

Od kilku już lat akcji towarzyszy hasło „Świeca, która tworzy polską Wigilię”. Płomień zapalonej świecy
wskazuje na jedność i pokój przy wigilijnym stole, ale też kieruje nasze myśli ku osobom potrzebującym
pomocy i wsparcia. Tegoroczna edycja, realizowana w kontekście pandemii i związanych z nią ograniczeń
codziennego życia, będzie szczególna. Osobiste kontakty zostały ograniczone. Wiele osób spędza czas
w mniejszym gronie rodzinnym, a rozprzestrzeniający się wirus nierzadko dotyka nas samych i naszych
najbliższych. Tym bardziej potrzebujemy gestów solidarności, okazania współczucia, wyjścia z pomocą do
tych, którzy znaleźli się w potrzebie.

Pragniemy, aby wigilijna świeca wskazywała na osoby potrzebujące i wykluczone oraz uwrażliwiała nas
na ich potrzeby i zachęcała do niesienia pomocy. Niech będzie oznaką gotowości do dzielenia się
miłością, a jej płomień symbolem nadziei, życzliwości i międzyludzkiej solidarności. Niech w czasach
niepokoju i obawy o to, co przed nami podkreśli rolę wspólnoty, wspólnej modlitwy i towarzyszenia sobie
nawzajem.

Akcja rozpoczyna się w 1. Niedzielę Adwentu, 29 listopada 2020 roku. Wierzymy, że pomimo
przeciwności i ograniczeń związanych z rozwojem sytuacji epidemicznej w naszym kraju, wigilijne światło
dotrze do każdego domu. Poprzez akcję chcemy pomóc dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans
edukacyjnych, dać nadzieję na lepszy start w dorosłe życie, chronić ich przed marginalizacją
i wykluczeniem w życiu społecznym. Nabywając świecę wspieramy projekty Diakonii Polskiej. Pozyskane
środki zostaną przeznaczone na pomoc edukacyjną, rehabilitację i leczenie dzieci oraz zorganizowane
formy wypoczynku. Dziękujemy za wsparcie naszego wspólnego dzieła i realną pomocą bliźniemu
w potrzebie.

Akcja trwa do Wigilii Bożego Narodzenia. Świece są do nabycia w każdej parafii ewangelickiej na terenie
całego kraju.
http://www.diakonia.org.pl

W parafii Świętej Trójcy świece będzie można nabyć po nabożeństwach niedzielnych oraz w kancelarii parafialnej.