Pożegnanie Przyjaciela

Drodzy Parafianie, Drogie Parafianki,

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu wczorajszym, 28 października 2021 roku, w wieku 82 lat, odszedł do Pana, śp. Bob Hulst, wieloletni przyjaciel Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie.

W trudnych dla nas czasach, od 1982 roku poczynając, organizował transporty pomocy humanitarnej dla naszych parafian, dla podopiecznych Domów Opieki Tabita i Sarepta, a także dla dzieci z domów dziecka dla ludzi w potrzebie w naszym kraju.

Przywoził niedostępne wówczas w Polsce leki oraz specjalistyczne odżywki dla dzieci z różnego rodzaju nietolerancją pokarmową. Organizował materiały i środki niezbędne do prowadzonych remontów w Parafii, filiach parafialnych w Warszawie-Włochach i EOD TABITA w Konstancinie-Jeziornie. Witraż z symbolem Ducha Świętego, piękną gołębicę niosącą wieść o Pokoju, w oknie zakrystii tabitańskiej kaplicy został wykonany przez niego osobiście.

Pamiętał o młodzieży parafialnej przywożąc dla niej organy elektroniczne, o których w tamtych czasach można było jedynie pomarzyć.  Zabezpieczał materiały niezbędne do prac wykonywanych przez Komisję Ochrony Pamiątek działającą przy Parafii Św. Trójcy. Organizował przyjazdy delegacji amsterdamskich parafian do Warszawy i rewizyty warszawskich parafian w Amsterdamie. Dzięki jego pracy i zaangażowaniu, mogliśmy lepiej się poznać i zrozumieć – był jednym z prekursorów „otwartej Europy”, na którą przyszło nam czekać wiele lat. Mottem przewodnim niesionej przez p. Hulsta pomocy, była pomoc potrzebującym, bez względu na okoliczności, które sprawiły, że ta pomoc była potrzebna.

W 1999 roku, za swą działalność, został uhonorowany jednym z najwyższych holenderskich odznaczeń, Orderem Oranje Nassau, przyznawanym od 1892 roku, za szczególne zasługi cywilne i wojskowe.  W imieniu ówcześnie panującej królowej holenderskiej Beatrix, order ten wręczył Bobowi Hulstowi burmistrz Amsterdamu, podkreślając wybitne jego zasługi dla Diakonii i Kościoła Luterańskiego w Holandii, oraz za pomoc niesioną Polsce.

W 2016 roku Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, w uznaniu za zaangażowanie na rzecz pracy diakonijnej oraz za „samarytańskie serce”,  przyznała Panu Bobowi Hulstowi nagrodę „Miłosiernego Samarytanina”.

Bob, na zawsze pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci…..