Modlitwa o pokój dla Ukrainy, Europy i świata

Przejęci agresją militarną Federacji Rosyjskiej na Ukrainę prosimy o włączenie się we wspólną modlitwę o pokój dla Ukrainy, Europy i całego świata.

Będziemy modlić się w kościele Świętej Trójcy przy pl. S.Małachowskiego 1 w piątek 25 lutego o godz. 18:30.

Modlitwa będzie również transmitowana na kanale YouTube Luteranie w Warszawie.

 

Zachęcamy również do zapoznania się z apelem Biskupa kościoła ks. Jerzego Samca z prośbą o modlitwę i wsparcie dla mieszkańców Ukrainy : https://www.luteranie.pl/apel-biskupa-kosciola/

Oto słowa modlitwy:

Panie, pojednawco i twórco wszelkiego pokoju.

W czasach naznaczonych konfliktami, wyzyskiem, niesprawiedliwością i przemocą przychodzimy do Ciebie z zawstydzeniem jako Twoje dzieci, wyznając, że jako ludzie wciąż nie wyciągamy wniosków z historii i nieszczęść rozgrywających się na całej Ziemi. Wybacz nam nasze zaniedbania.

Boże pokoju, Boże miłości, w Tobie jest nasza nadzieja!

W obliczu wojny, tak blisko naszych granic, prosimy o nawrócenie dla nas wszystkich – Kościołów, polityków, zwykłych ludzi. Napełniaj nas nadzieją i spraw, aby Ewangelia o pokoju i pojednaniu w Jezusie Chrystusie, przenikała do ludzkich serc i umysłów, przemieniała rządzących i nas wszystkich, byśmy zamiast prowadzenia wojen budowali pokój.

Boże pokoju, Boże miłości, w Tobie jest nasza nadzieja!

Boże Miłosierny, Ty pokazałeś nam w Chrystusie, że jesteś miłością. Naucz nas, jak żyć w świetle Twojej miłości, aby ludzie na całym świecie mogli słuchać siebie nawzajem i żyć w pokoju.

Boże pokoju, Boże miłości, w Tobie jest nasza nadzieja!

Miej w opiece naród ukraiński, naszą Ojczyznę i cały świat. Wszelką naszą troskę składamy na Ciebie, bo Ty wszystko możesz, także zmienić każdego człowieka. Wlej w nasze serca odwagę, ufność, nadzieję, uczyń nas rzecznikami i rzeczniczkami Twojego pokoju.

Boże pokoju, Boże miłości, w Tobie jest nasza nadzieja!