j

How Countries Across the World Fund Music

Kościół Ewangelicko – Augsburski w Polsce należy do rodziny Kościołów luterańskich. W swojej oficjalnej nazwie nawiązuje do tekstu wyznania wiary złożonego w 1530 roku na sejmie w Augsburgu, stanowiącego także jedną z podstawowych ksiąg wyznaniowych w luteranizmie – do Wyznania Augsburskiego.

Kościół luterański powstał jako konsekwencja wystąpienia ks. Marcina Lutra 31 października 1517r. w Wittenberdze, kiedy to na drzwiach kościoła zamkowego przybił 95 tez. Nawoływały one do odnowy Kościoła Powszechnego (katolickiego) w duchu Ewangelii. Luter sprzeciwiał się w nich sprzedaży odpustów, a także szeroko występującym nadużyciom w Kościele. Zamiarem Lutra nie było stworzenie nowego wyznania, ale odnowa istniejącego Kościoła. Swoim wystąpieniem Luter rozpoczął wielką dysputę na temat Kościoła, ale także zapoczątkował okres zwany Reformacją.

Biblijną naukę Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego streszczają 4 zasady:
solus Christus – jedynie Chrystus; sola gratia – jedynie łaska; sola fide – jedynie wiara; sola Scriptura – jedynie Pismo.

Struktura i ustrój Kościoła luterańskiego w Polsce 

 

Konsystorz

 

Konferencja Biskupów

Section 1
Synod Kościoła
Synod jest najwyższą władzą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego) w RP…
czytaj więcej>
Section 2
Biskup
Biskup Kościoła jest duchownym zwierzchnikiem Kościoła…
czytaj więcej>
Section 3
Konsystorz
Jest naczelną władzą administracyjną Kościoła i organem wykonawczym Synodu.
Section 4
Konferencja Biskupów
Stanowią ją wszyscy urzędujący biskupi – Biskup Kościołą, biskupi diecezjalni i biskup wojskowy.