Ekumeniczna Pielgrzymka dla Sprawiedliwości Klimatycznej

Tym, którzy jeszcze nie wiedzą, chcielibyśmy przekazać informację o – organizowanej przez Polską Radę Ekumeniczną – Pielgrzymce dla Sprawiedliwości Klimatycznej, która wyruszy w połowie sierpnia z Zielonej Góry. Przez dwa i pół miesiąca pielgrzymi będą iść przez Polskę, Niemcy, Holandię i Wielką Brytanię, aż na szczyt klimatyczny COP26 w Glasgow. W tym czasie będą mówić o konieczności podjęcia działań na rzecz sprawiedliwości klimatycznej, szczególnie w kontekście transportu, rolnictwa i żywienia.

Uczestnicy Ekumenicznej Pielgrzymki dla Sprawiedliwości Klimatycznej chcą zamanifestować konieczność podjęcia działań na rzecz ochrony klimatu i sprawiedliwości klimatycznej. Skuteczność tych działań będzie możliwa tylko dzięki międzynarodowej współpracy. Szczególną odpowiedzialność ponoszą kraje o bardziej energochłonnych gospodarkach.

Tegoroczna Ekumeniczna Pielgrzymka dla Sprawiedliwości Klimatycznej będzie już piątą z kolei. Podobnie, jak w latach poprzednich, jej uczestnicy będą pielgrzymować do miejsca, gdzie odbędzie się szczyt klimatyczny (COP). Pielgrzymka rozpocznie się 14 sierpnia w Zielonej Górze, a zakończy 29 października w Glasgow, gdzie od 31 października do 12 listopada zaplanowano szczyt klimatyczny COP26.

Trasa pielgrzymki liczy 1476 km i obejmuje 77 dziennych etapów w czterech państwach: Polsce, Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii. W tym czasie pielgrzymi będą odwiedzać miejsca, w których środowisko naturalne jest zagrożone, jak również te, w których znaleziono rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Podjęte zostaną tematy transformacji w transporcie, rolnictwie i żywieniu. Są to sektory poważnie odpowiedzialne za emisje dwutlenku węgla i zmiany w tych obszarach są konieczne, aby móc realizować cele klimatyczne.

W pielgrzymce weźmie udział międzynarodowa i ekumeniczna grupa pielgrzymów. Do udziału zaproszeni są wszyscy bez względu na wyznanie. Można również uczestniczyć tylko w wybranych etapach pielgrzymki. Należy być gotowym do wędrówki z plecakiem i pokonywania średnio 25 km dziennie. Zgłaszać można się indywidualnie lub grupowo.

Inicjatorami Ekumenicznej Pielgrzymki dla Sprawiedliwości Klimatycznej są niemieckie środowiska ekumeniczne – diecezje rzymskokatolickie, krajowe Kościoły ewangelickie, kościelne organizacje charytatywne. Polskim współorganizatorem pielgrzymki jest Polska Rada Ekumeniczna. Inicjatywa jest realizacją idei Pielgrzymki Sprawiedliwości i Pokoju, do której zaprasza Światowa Rada Kościołów.

Więcej informacji i zgłoszenia: https://pielgrzymkadlaklimatu.pl