Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Władze PTE

prof. dr hab. Karol Karski – prezes
ks. dr Włodzimierz Nast – sekretarz
Danuta Weigle – skarbnik
Przemysław Florjanowicz-Błachut – członek zarządu

Planowe spotkania odbywają się w trzeci poniedziałek miesiąca o g. 17:30 w sali parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie, przy ul. Kredytowej 4 w Warszawie.

Polskie Towarzystwo Ewangelickie powstało w 1919 roku w Poznaniu. Po II wojnie światowej przetrwało jedynie w ograniczonej formie jako działalność przy parafii ewangelicko-augsburskiej w Poznaniu. Dopiero w 1983 udało się stowarzyszeniu przywrócić charakter ogólnopolski. Powstał Statut, powołano Zarząd Główny z siedzibą w Poznaniu, powstały oddziały terenowe. Siedziba Zarządu Głównego od 1997 mieści się w Katowicach.

Oddział stołeczny powstał w 1986 r., zrzesza członków z czterech parafii ewangelickich: obu luterańskich, reformowanej i metodystycznej.
Podstawową forma działalności są spotkania referatowo-dyskusyjne, ale oddział organizuje również wystawy prac artystycznych osób  związanych ze środowiskiem ewangelickim. Częścią działalności jest tez organizowanie wycieczek, których celem zapoznanie ich uczestników z dziejami i stanem aktualnym ewangelicyzmu polskiego. Warszawski oddział PTEw organizował również spotkania towarzyskie, które mają za zadanie integrować środowisko, a także w czasie zabaw karnawałowych loterie fantowe, z których dochód przeznaczano na cele charytatywne.

Działalością oddziału kieruje prezes i czteroosobowy zarząd.
Prezesem warszawskiego oddziału PTEw w l. 1986-1999 był prof. dr hab. Karol Karski, w latach 1999-2000 Tadeusz Świątek, a w latach 2000-2009 prezesem był ks. Jan Hause.

W styczniu 2009 roku zakończyła się kolejna kadencja zarządu i 16 lutego 2009 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków warszawskiego oddziału PTEw, podczas którego wybrano nowe władze oddziału