Zmarł ks. dr Włodzimierz Nast

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w sobotę 18 kwietnia 2020 r. zmarł śp. ks. dr Włodzimierz Nast – proboszcz senior naszej Parafii.

Niech odpoczywa w pokoju!

W późniejszym czasie podamy informacje o terminie pożegnania i pogrzebu.

Bądź mi skałą schronienia, twierdzą ratunku mojego,
Boś Ty opoką moją i twierdzą moją!

Ps 71, 3

Rada Parafialna

Śp. ks. dr Włodzimierz Nast był wieloletnim proboszczem parafii ewangelicko-augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie, członkiem Synodu Kościoła i Konsystorza oraz nauczycielem akademickim Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Śp. ks. dr Włodzimierz Nast urodził się 14 stycznia 1942 w Warszawie jako syn Zygmunta Ryszarda Nasta i Teodory z d. Kuske. W 1959 r. ukończył Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie. W 1963 r. ukończył studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i po zdaniu pierwszego egzaminu kościelnego pro venia concionandi, został 20 października 1963 r. w Warszawie ordynowany na duchownego przez bp. dr. Andrzeja Wantułę. W latach 1963–1964 pracował jako wikariusz w Krakowie. Od 1964 r. pełnił służbę w parafii Świętej Trójcy w Warszawie, najpierw jako wikariusz (1964-1979), następnie jako proboszcz pomocniczy (1979–1995) i proboszcz (1995–2007). W latach 1977–1979 był też administratorem parafii w Węgrowie.

W latach 1990-2007 członek Kościelnej Komisji Egzaminacyjnej. Od 1992 r. do 2007 członek Synodu Kościoła, następnie w latach 1996–2007 radca duchowny diecezji warszawskiej, w latach 1997–2001 radca Konsystorza.

Śp. ks. dr Włodzimierz Nast był wieloletnim nauczycielem akademickim. Od 1979 był asystentem przy Katedrze Teologii Praktycznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, a następnie wykładowcą. W 1989 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Agendy kościelne w ewangelicko-augsburskim zborze warszawskim w latach 1650-1955”.  Pełnił również obowiązki kierownika Katedry Ewangelickiej Teologii Praktycznej ChAT. Po przejściu na emeryturę związany również przez wiele lat z Ekumenicznym Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

Śp. ks. dr Włodzimierz Nast był zaangażowany także w działalność ekumeniczną (nabożeństwa ekumeniczne Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, Ekumeniczne Dni Biblijne itp.). Od 1997 r. przez 10 lat był członkiem Komisji ds. kontaktów z Kościołem Ewangelicko-Reformowanym i Ewangelicko-Metodystycznym w RP.

Pozostawił żonę Ewę, syna Tomasza z żoną i dziećmi.

Pożegnanie również na : https://www.luteranie.pl/nowosci/zmarl_ks_wlodzimierz_nast,6680.html