Zarządzenie z dn. 05.04.2020 r.

Zarządzenie

dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie

W nawiązaniu do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, oraz w nawiązaniu do zalecenia dotyczącego praktycznych aspektów służby w czasie pandemii, wypracowanego przez zespół roboczy Kościoła złożony z przedstawicieli komisji synodalnych ds. liturgii i muzyki kościelnej oraz ds. teologiczno-pastoralnych, a także rady synodalnej, konsystorza i biskupów diecezjalnych, w uzgodnieniu z Radą Parafialną Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy, zarządzam:

Nabożeństwa

Od 6. niedzieli pasyjnej (Palmowej) przypadającej na 5 kwietnia 2020 r. nadal będą sprawowane nabożeństwa Słowa wyłącznie w kościele Świętej Trójcy bez obecności wiernych, natomiast zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w tych nabożeństwach online za pośrednictwem kanału YouTube Luteranie w Warszawie oraz do słuchania podcastów luterańskich na stronie www.wposzukiwaniuslowa.pl.

W Wielkim Tygodniu i w Wielkanoc zapraszamy do udziału online w nabożeństwach:

w Niedzielę Palmową                             o godz. 10:30 oraz o godz. 19:00

w Wielki Czwartek                                   o godz. 18:00

w Wielki Piątek                                         o godz. 10:30

w Wielkanoc                                              o godz. 10:30

w Poniedziałek Wielkanocny                o godz. 10:30

Zachęcamy także do oglądania nabożeństw ewangelickich w każdą niedzielę o godz. 13:00 w TVP 3.

 

W Wielki Piątek o godz. 17:00 nabożeństwo z kościoła Św. Mateusza w Łodzi będzie transmitowane w TVP 2.

Nadal są zawieszone nabożeństwa w naszych kościołach filialnych: Objawienia Pańskiego przy ul Cietrzewia 22 w Warszawie-Włochach oraz w kaplicy Tabita przy ul. Długiej 41 w Konstancinie-Jeziornie.

Spotkania grup parafialnych

Nadal są zawieszone wszystkie spotkania grup parafialnych.

Kancelarie parafialne

Kancelaria parafialna przy ul. Kredytowej 4 oraz kancelaria na Cmentarzu ewangelickim przy ul. Młynarskiej 54/56/58 są dostępne dla zainteresowanych tylko za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Dane kontaktowe podane są na stronie internetowej Parafii www.trojca.waw.pl

Cmentarz przy ul. Młynarskiej 54/56/58

Cmentarz ewangelicko-augsburski przy ul. Młynarskiej 54/56/58 jest otwarty wyłącznie dla modlących się przy grobach swych bliskich. Jednocześnie zobowiązujemy wszystkich do zachowania ogłoszonych zasad bezpieczeństwa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. odnośnie przemieszczania się, sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

W przypadku wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia o nakazie zamknięcia cmentarza, nasz Cmentarz zostanie zamknięty. Prosimy więc o śledzenie rozporządzeń Rady Ministrów oraz zarządzeń parafialnych.

Kontakt z duszpasterzami

W razie potrzeby posługi duszpasterskiej w innej formie niż nabożeństwo online oraz w innych sprawach, które wymagają dodatkowych uzgodnień lub wyjaśnień, prosimy o bezpośredni kontakt z Proboszczem Parafii pod numerem telefonu 603 112 601 lub diakon Parafii pod numerem telefonu 603 184 653.

Kolejne zarządzenia i komunikaty będziemy publikowali na naszej stronie internetowej Parafii www.trojca.waw.pl , FB i parafialnych tablicach ogłoszeń.

     Warszawa, 5 kwietnia 2020 r.

     ks. Piotr Gaś

     Proboszcz Parafii