WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM 2023

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego wraz z Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego
i Prawosławnym Dziełem Miłosierdzia ELEOS po raz dwudziesty czwarty organizują wspólną, ekumeniczną
akcję charytatywną Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Jej hasło w tym roku to: „ŚWIECA, KTÓRA TWORZY POLSKĄ WIGILIĘ”.

Nabywając świecę Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom wspieramy projekty Diakonii Polskiej. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na pomoc edukacyjną, psychologiczną i terapeutyczną, rehabilitację i leczenie dzieci, zorganizowane formy letniego wypoczynku, wsparcie świetlic socjoterapeutycznych, a także pomoc dzieciom uchodźczym i poszkodowanym przez wojnę w Ukrainie.

Aby wspomóc akcję można nabyć świecę lub dokonać wpłaty na konto: 1240 1037 1111 0000 0693 1384