PRZEKAŻ 1,5%

Drodzy Parafianie, Drogie Parafianki, Sympatycy Parafii,

Od ponad 20 lat Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce prowadzi działalność charytatywną na rzecz seniorów, osób z niepełnosprawnością, dzieci, młodzieży i rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Niesie także pomoc ludziom w sytuacji katastrof humanitarnych.

Od 2006 r. jest organizacją pożytku publicznego. Dzięki temu podatnicy mają możliwość przekazania na rzecz Diakonii 1,5% swojego podatku dochodowego.