V Debata z cyklu Rozmowy pod kopułą: Europa-Kościół-Ekumenia

Szanowni Państwo,
W czwartek, 21 marca 2024 roku o godz. 17:00 zapraszamy do kościoła ewangelicko-augsburskiego Świętej Trójcy w Warszawie
Pl. Stanisława Małachowskiego 1 na piątą debatę z cyklu Rozmowy pod kopułą: Europa – Kościół – Ekumenia.
Temat spotkania: Migracja, integracja – szanse, zagrożenia. Zadanie Kościołów.
W wydarzeniu udział wezmą:
dr hab. Maciej Duszczyk – prof. ucz., pracownik naukowy w Ośrodku Badań nad Migracjami oraz na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Prorektor ds. Naukowych i Współpracy Międzynarodowej UW (2016–2020), członek zespołu doradców strategicznych Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska (2008–2011) i kierujący pracami merytorycznymi zespołu ds. wypracowania polskiej polityki migracyjnej w Kancelarii Prezydenta RP (2012–2014). Profesor wizytujący na uniwersytetach Marcina Lutra w Halle-Wittenberdze oraz Friedricha Schillera w Jenie (2014–2015). Współpracownik m.in. Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, Komisji Europejskiej. Członek Transatlantic Forum on Migration and Integration (German Marshall Fund of the United States).
Katrin Hatzinger – Nadradczyni i Pełnomocniczka Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD) przy Komisji Europejskiej, dyrektorka Biura Pełnomocnika w Brukseli. Zajmuje się stosunkami między Kościołami a Unią Europejską (podstawowe kwestie zgodności prawa państwowo-kościelnego i europejskiego, dialog między Kościołami i UE). Jest członkinią Rady Doradczej ds. Etyki Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie, członkinią Komisji ds. Europejskich Rady EKD, stałą gościnią Rady Doradczej Pełnomocnika EKD ds. Uchodźców, przewodniczącą Rady ds. Radiofonii rozgłośni Deutschlandradio.
dr hab. Jerzy Sojka – prof. ucz., kierownik Katedry Teologii Historycznej oraz pracownik Katedry Teologii Systematycznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, radca świecki Rady Synodalnej Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP XV kadencji (2023–2028), członek Rady Światowej Federacji Luterańskiej w Genewie.
Rozmowę poprowadzi
Monika Sieradzka – dziennikarka, od 2016 roku związana z Deutsche Welle i Mitteldeutscher Rundfunk. W latach 1994–2015 pracowała jako reporterka, korespondentka i redaktorka dla TVP.

Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne PL-DE, DE-PL

Wydarzenie będzie transmitowane na kanale Luteranie w Warszawie na platformie YouTube, w wersji:
polskiej: https://www.youtube.com/live/dqHA1twbhg4?si=aYRld7VKME_BMeYl