Rekrutacja – ogłoszenia

Aktualnie poszukujemy pracowników na 3 stanowiska:

 SPECJALISTY DS. PROJEKTÓW

PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA ŚWIĘTEJ TRÓJCY PRZY UL. KREDYTOWEJ 4 W WARSZAWIE

Pełny etat, umowa o pracę

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • koordynacja bieżących projektów kościelnych, społecznych, edukacyjnych, kulturalnych, marketingowych, PR realizowanych na terenie Parafii Św. Trójcy w Warszawie lub współorganizowanych z innymi podmiotami, w tym w ramach współpracy w Kościele E-A w RP i parafiami partnerskimi oraz innymi parafiami ewangelickimi za granicą
 • współpraca przy tworzeniu koncepcji programowo-organizacyjnej, mającej na celu animację wspólnoty parafialnej w poszczególnych grupach wiekowych oraz pomiędzy nimi: dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy w ramach:
  • zajęć warsztatowych, pikników, półkolonii, spotkań parafialnych,
  • współpracy z chórem parafialnym, kołami zainteresowań, stowarzyszeniami, fundacjami parafialnymi,
  • innych, nowych grup parafialnych skupiających członków parafii.
 • pomoc w organizacji nabożeństw i imprez okolicznościowych w zakresie oprawy artystycznej oraz ich przebiegu
 • pomoc w planowaniu wspólnej przestrzeni parafialnej.: lutheraneum, sale spotkań, parafialne sale katechetyczne oraz w ośrodkach parafialnych
 • pomoc przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizowanie projektów edukacyjnych, kulturalnych i społecznych
 • organizacja i czuwanie nad programem wolontariatu przy Parafii Św. Trójcy.
 • zadania w zakresie marketingu i Public Relations:
 • dbałość o upowszechnianie pozytywnego wizerunku Parafii
  • rozwijanie różnego rodzaju form współpracy z m.st. Warszawa, instytucjami kulturalnymi i oświatowymi, parafiami i wspólnotami KEA oraz  kręgami ekumenicznymi
 • pomoc w bieżącym działaniu kancelarii parafialnej

***************

ZAKRYSTIANA/ZAKRYSTIANKI I OSOBY WSPIERAJĄCEJ INNE PRACE

NA CMENTARZU EWANGELICKO-AUGSBURSKIM

PRZY UL. MŁYNARSKIEJ 54 W WARSZAWIE

 

 Pół etatu, umowa o pracę

Zakres obowiązków:

 • obsługa kaplicy przy pogrzebach
 • sprzątanie kaplicy i terenu przy niej
 • dbanie o estetykę alei 2. prowadzącej do kaplicy
 • dbanie o estetykę chodnika przy ul. Młynarskiej wzdłuż naszej nieruchomości (w tym odśnieżanie)
 • sprzątanie pomieszczeń Domu Historycznego z multimedialną salą spotkań i pomieszczeniami towarzyszącymi
 • inne czynności pomocnicze (zieleń)

Oczekiwania:

 • sprawność fizyczna i zdrowotna
 • punktualność
 • rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • umiejętność pracy w zespole

*******************************

PRACOWNIKA FIZYCZNEGO – KWATEROWEGO

NA CMENTARZU EWANGELICKO-AUGSBURSKIM

PRZY UL. MŁYNARSKIEJ 54 W WARSZAWIE

 

Pełny etat, umowa o pracę

Zakres obowiązków:

 

 1. Przygotowywanie pogrzebów od strony technicznej: przygotowywanie grobu do pogrzebu – tj. jeśli to konieczne poprzez odsunięcie płyty / -y, otworzenie katakumby, kopanie oraz zamknięcie grobu po pogrzebie – tj. jeśli to konieczne poprzez zasypanie, zamurowanie, zasunięcie płyt / -y, uprzątnięcie grobu w trzecim tygodniu licząc od daty pochówku (usunięcie żywej roślinności);
 2. Utrzymywanie porządku i czystości w alejach i kwaterach Cmentarza tj. utrzymywanie porządku i czystości wyznaczonych grobów, regularne opróżnianie koszy na śmieci, zgłaszanie konieczności wywozu śmieci z terenu cmentarza (kontenery), porządkowanie terenu wokół kontenerów, zamiatanie, przemiatanie alej, gracowanie, usuwanie trawy z alejek, usuwanie opadłych liści, śniegu itp.
 3. Dbanie o pomieszczenia socjalne i gospodarcze, tj. utrzymywanie porządku oraz prawidłową eksploatację znajdujących się tam maszyn, narzędzi i urządzeń oraz materiałów niezbędnych do prac prowadzonych na terenie Cmentarza, zgłaszanie potrzeb dotyczących zakupu, naprawy sprzętu, materiałów potrzebnych do wykonywania pracy.
 4. Wspieranie Intendenta Cmentarza w nadzorowaniu prac prowadzonych na terenie Cmentarza przez firmy zewnętrzne, tj. kamieniarzy, firmy sprzątające itp.
 5. W przypadku urlopu jednego z pracowników, na polecenie Intendenta Cmentarza, zastępowanie nieobecnego pracownika bez dodatkowego wynagrodzenia
 6. Wykonywanie innych czynności wskazanych przez Intendenta Cmentarza i Prezydium Rady Parafialnej

 

Oczekiwania:

 • sprawność fizyczna i zdrowotna
 • punktualność
 • rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • umiejętność pracy w zespole

 

Zgłoszenia wraz z CV i listem motywacyjnym prosimy przesłać drogą mailową na adres: warszawa-trojca@luteranie.pl lub składać w kancelarii przy ul. Kredytowej 4 do 30 września 2023 roku.

W treści składanych dokumentów prosimy o zawarcie informacji o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Parafię Ewangelicko-Augsburską Świętej Trójcy w Warszawie w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.