Ogłoszenia parafialne na 2. Niedzielę po Trójcy Świętej

21.06.2020 r.

Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie.  (Mt 11, 28)

                                     

  • We wtorek – 23 czerwca – o godz. 19:30 spotkanie Grupy Marta w kościele Świętej Trójcy na pl. Małachowskiego 1
  • W środę – 24 czerwca – o godz. 19:30 wideokonferencja dla osób z Grupy Marta, które nie mogą wziąć udziału we wtorkowym spotkaniu
  • W piątek – 26 czerwca – o godz. 18:00 studium biblijne w trybie wideokonferencji w aplikacji zoom.com. Dane do wideokonferencji możemy uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej z kancelarii parafialnej. Kontynuujemy temat: Zakorzenienie Konfesji Augsburskiej w Biblii. Zapraszamy!
  • W 3. Niedzielę po Trójcy Świętej – 28 czerwca – nabożeństwa będą sprawowane w kościele Świętej Trójcy o godz. 10:30 i o 19:00; o godz. 10:00 w kościele Objawienia Pańskiego przy ul. Cietrzewia 22 w Warszawie-Włochach; o godz. 11:00 w kaplicy Tabita przy ul. Długiej 43 w Konstancinie-Jeziornie.
  • Kazania wygłoszone na nabożeństwach można także wysłuchać na luterańskich podcastach na stronie www.wposzukiwaniuslowa.pl

Zachęcamy także do słuchania na luterańskich podcastach codziennych porannych rozmyślań opartych na hasłach biblijnych z przewodnika „Z Biblią na co dzień”.

  • Od 6. Niedzieli po Wielkanocy wznowiliśmy w naszej Parafii nabożeństwa z Wieczerzą Pańską. Sposób rozdawania Wieczerzy Pańskiej został pozytywnie zaopiniowany przez Głównego Inspektora Sanitarnego. W dalszym ciągu przy każdorazowym wejściu do kościoła dezynfekujemy dłonie. Na nabożeństwie siedzimy z zakrytymi ustami i nosem – także kiedy śpiewamy. W czasie rozdawania Wieczerzy Pańskiej osoby przystępujące podchodzą do ołtarza zachowując dwumetrowy dystans. Przed przystąpieniem ponownie obowiązkowo dezynfekujemy dłonie. Wieczerzę Pańską przyjmujemy pod dwiema postaciami – chleba i wina z intinctorium. Podany nam chleb zanurzony w winie bierzemy palcami jednej dłoni, natomiast drugą dłonią odsłaniamy twarz, żeby przyjąć ciało i krew zmartwychwstałego Pana pod postacią chleba i wina. Wracamy na swoje miejsca zachowując dystans. Słowa błogosławieństwa zostaną wypowiedziane na zakończenie Komunii Świętej.
  • Informujemy, że od 1 czerwca wprowadziliśmy zmianę w pracy kancelarii parafialnej przy ul. Kredytowej 4. Kancelaria jest czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 18:00 oraz w niedzielę pół godziny przed nabożeństwem i godziną po nabożeństwie.
  • Trwa zbiórka ofiar na Bratnią Pomoc im. Gustawa Adolfa. Serdecznie prosimy o składanie ofiar w kancelarii parafialnej lub na rachunek naszej Parafii z tytułem: Bratnia Pomoc. Zbiórka trwa do końca czerwca.