Obostrzenia pandemiczne 27.03-09.04

Drogie Prafianki, Drodzy Parafianie,

Informujemy, że od soboty 27.03.2021 do 9.04.2021 roku obowiązują nowe obostrzenia w stanie epidemii.

W trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym odprawiania nabożeństwa i wykonywania innych czynności religijnych, w budynku przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego może znajdować się 1 uczestnik na 20 m2 powierzchni tego budynku, oprócz sprawujących kult religijny, przy czym bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób.

W związku z tym podajemy informację o nowych limitach osób dla miejsc sprawowania kultu:

– kościół Świętej Trójcy to 82 osoby,
– kościół Objawienia Pańskiego w Warszawie-Włochach przy ul. Cietrzewia 22 to
7 osób,
– kaplica Tabita przy ul. Długiej 43 w Konstancinie-Jeziornie to 11 osób,
– kaplica Halpertów na Cmentarzu ewangelickim przy ul. Młynarskiej 54/56/58 to
8 osób.

Ze względu na istotne ograniczenie liczby obecnych na nabożeństwach prosimy o korzystanie z transmisji porannych nabożeństw o godz. 10:30 z kościoła Świętej Trójcy na kanale YT Luteranie w Warszawie.

Prosimy o zrozumienie.