Niedziela ze Słowem. Rozważanie z nabożeństwa z 28 sierpnia 2022