Święto Zmartwychwstania, rozważanie z nabożeństwa z 17 kwietnia 2022 r