6 debata z cyklu Rozmowy pod kopułą

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy 14 czerwca 2024 r. na godz. 18:00 do kościoła Świętej Trójcy  na szóstą debatę w ramach cyklu Rozmowy pod kopułą: Europa – Kościół – Ekumenia
Temat spotkania: Kultura pamięci. Czego Polska oczekuje od Niemiec?

 

W wydarzeniu udział wezmą:
dr Marek Prawda – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji
Europejskiej w Polsce w latach 2016–2021. Uprzednio pełnił funkcję stałego przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej (2012–2016), był także ambasadorem w Szwecji i Niemczech. W latach 1992–2016 był pracownikiem MSZ:
wicedyrektorem (1998–1999) i dyrektorem (do 2001) Departamentu Europy Zachodniej oraz dyrektorem sekretariatu
ministra spraw zagranicznych (w 2001 oraz w latach 2005–2006). Jest wykładowcą w Collegium Civitas w Warszawie, w Studium Obywatelskim im. Pawła Adamowicza w Gdańsku oraz w Uniwersytecie Europejskim Viadrina we
Frankfurcie nad Odrą. Jako Podsekretarz Stanu koordynuje problematykę wschodnią i europejską oraz reprezentuje
Ministra Spraw Zagranicznych w posiedzeniach Komitetu do Spraw Europejskich. Ponadto odpowiada za politykę
rozszerzenia i politykę sąsiedztwa Unii Europejskiej, a także za zatrudnianie obywateli polskich w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych.
prof. dr hab. Miloš Řezník – studiował historię na Uniwersytecie Karola wPradze, gdzie doktoryzował się w1999 roku.
W latach 1995–1996 był pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej (referat Polski); między
1998 a 2001 pracował w Instytucie Historii Powszechnej Uniwersytetu Karola w Pradze, następnie w Katedrze Historii
na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Technicznego wLibercu. Wlatach 2001–2002 był pracownikiem naukowym
Centrum Nauk Humanistycznych Historii iKultury Europy Środkowo-Wschodniej wLipsku, zaś od 2002 do 2008 roku–
adiunktem („Juniorprofessor”) wzakresie europejskiej historii regionalnej na Uniwersytecie Technicznym wChemnitz.
Po uzyskaniu habilitacji z historii powszechnej na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu (2007) został powołany
w 2009 roku na profesora w zakresie europejskiej historii regionalnej Uniwersytetu Technicznego w Chemnitz, gdzie
pełnił również funkcję prodziekana Wydziału Filozoficznego. W 2013 roku otrzymał nominację na profesora w zakresie europejskiej historii regionalnej na Uniwersytecie w Salzburgu (odmowa). W latach 2014–2024 był dyrektorem
Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie.
Rozmowę poprowadzi
Monika Sieradzka – dziennikarka, od 2016 roku związana z Deutsche Welle i Mitteldeutscher Rundfunk.
W latach 1994–2015 pracowała jako reporterka, korespondentka i redaktorka dla TVP.

Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne PL-DE, DE-PL.
https://youtube.com/live/O9zsWkw1Oyk?feature=share