30. Ogólnopolskie Forum Kobiet Luterańskich

Zapraszamy na 30. OFKL, które odbędzie się w Warszawie 22-24 września 2023 roku.