23.02 – Zgromadzenie Parafialne

Prezes Rady Parafialnej ks. Piotr Gaś na podstawie § 15 punktu 1 Regulaminu Parafialnego zwołuje sprawozdawcze posiedzenie Zgromadzenia Parafialnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie w Niedzielę Przedpostną – 23 lutego 2020 r. – po przedpołudniowym nabożeństwie w kościele Świętej Trójcy na pl. Małachowskiego w Warszawie. Porządek obrad obejmuje między innymi: sprawozdania Rady Parafialnej oraz proboszcza, sprawozdania finansowe z działalności statutowej oraz działalności gospodarczej; sprawozdanie Komisji Rewizyjnej; budżetowy preliminarz Parafii na rok 2020. Początek obrad po nabożeństwie w kościele Świętej Trójcy. Rada Parafialna wyłoży materiały będące przedmiotem obrad Zgromadzenia Parafialnego w niedzielę 16.02.2020 r. po nabożeństwie przedpołudniowym i w następnych dniach w kancelarii parafialnej.