12 stycznia – Zgromadzenie Parafialne

Prezes Rady Parafialnej ks. Piotr Gaś na podstawie § 15 punktu 1 Regulaminu Parafialnego zwołuje posiedzenie Zgromadzenia Parafialnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie w  niedzielę po Epifanii – 12 stycznia 2020 r. – po przedpołudniowym nabożeństwie w kościele Świętej Trójcy na pl. Małachowskiego w Warszawie.