10 i 11.09 g. 11:00 Oprowadzanie po cmentarzu

Jak co roku zapraszamy do zwiedzania Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego przy ul. Młynarskiej 54/56/58. Tym razem w dniach 10 i 11 września.
Zwiedzanie z przewodnikiem rozpocznie się o godz. 11:00 – prosimy zainteresowanych o zebranie się przy budynku kancelarii cmentarza.
Wstęp wolny.

Cmentarz powstał w kwietniu 1792 r. i jest to pierwszy w Polsce cmentarz zaprojektowany przez architekta – Szymona Bogumiła Zuga, dlatego też cmentarz wyróżnia się czytelnym planem przestrzennym. W 1822 r. powiększono jego areał. W okresie wojen, powstań narodowych był niejednokrotnie terenem krwawych walk.

Na cmentarzu znajdują się bezcenne pomniki wielkiej wartości artystycznej i historycznej. W 1984 r. z inicjatywy duchownych i świeckich członków parafii powstał Społeczny Komitet Opieki nad Zabytkami Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie.