Życzenia świąteczno-noworoczne proboszcza Parafii

„Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie.” Łk 2,14

 

Drogie Siostry i Bracia, Szanowni Państwo

Ewangelia z pól betlejemskich po raz kolejny wkracza w ten niespokojny świat. Radosna wieść o Narodzeniu Księcia Pokoju wdziera się w skłócony i obciążony grzechem świat – Bóg przynosi nadzieję pokoju i pojednanie w swoim nowo narodzonym Synu. Więcej, to On sam, Jezus Chrystus jest pokojem, który przewyższa wszelkie ludzkie zrozumienie. Scena Bożego Narodzenia daleka jest od wizji rozerwanego nieba i obezwładniającego śpiewu aniołów, a jednak dzieje się coś niezwykłego, co przekracza czas i przestrzeń, coś, co przewraca dotychczasowy porządek i rozpala zastygłą siłę wiary.

W Jezusie Chrystusie Bóg jest z nami, ale owo bycie nie jest biernym trwaniem, nie jest sprytną koncepcją, ani filozoficzną tezą. Ewangelia o Narodzeniu Chrystusa mówi, że Bóg nie stoi z dala w bezpiecznej odległości, nie jest obserwatorem, ale że w najbardziej zawstydzający sposób, rozsadzający schematy tzw. racjonalnego myślenia jest blisko, jest z nami, obdarza nas Sobą, prawdziwym pokojem.

Moi Drodzy! Narodzenie Chrystusa nie jest łatwym świętem. Wymaga odwagi porzucenia błysku pozorów i hałasu świątecznego przemysłu. Wymaga ciszy, abyśmy mogli przyjąć do serc obietnicę zbawienia i z wiarą włączyć się w śpiew: Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie.

Życząc Wam i Waszym Rodzinom autentycznej radości i zadumy, płynącej z tajemnicy Wcielenia Syna Bożego, chciałbym przesłać Wam również życzenia Bożego prowadzenia i opieki w Nowym Roku Pańskim 2013. Niech Duch Święty obdaruje nas wzrokiem i czujnością, abyśmy pośród wielu świateł ujrzeli prawdziwą Światłość, która przyszła na świat (J 1,9).

Wasz w Jezusie Chrystusie

ks. Piotr Gaś