Życzenia Bożonarodzeniowe

„Anioł Pański we śnie rzekł [Józefowi]: „Nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz Mu imię Jezus, albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego.” Mt 1,20-21

 

 

Drogie Siostry i Bracia, Szanowni Państwo

Ewangelia o Narodzeniu Pańskim przynosi wypełnienie obietnicy Adwentu, Czasu Oczekiwania i Przyjścia. Proroctwa Starego Przymierza odkrywają tajemnicę narodzin i życia. Słyszymy pieśń odkupienia, która zmienia nie tylko bieg historii, ale również jej znaczenie: odtąd historia nie jest już pasmem przypadkowych zdarzeń, ale historią zbawienia.

Przyjście Chrystusa zmienia wszystko, wywołuje również lęk i niepokój, gdyż burzy z mozołem budowane konstrukcje naszych wyobrażeń i całkiem prywatnych nadziei. Chrystus burzy święty spokój i przynosi święty niepokój, który tak trudno przebija się przez bogactwo tradycji. Nie lękajmy się przyjąć Chrystusa takim, jakim naprawdę jest. On również przychodzi do nas, jakimi jesteśmy. Nie zagłuszajmy muzyki Bożego ratunku świąteczną atmosferą, ale nucąc pieśń odkupienia z radością przyjmijmy Jezusa, albowiem „On zbawi lud swój od grzechów Jego”.

Siostry i Bracia, życzymy Wam świętego niepokoju, aby Wasza ciekawość została na nowo rozpalona ciepłem Ewangelii. Prośmy Ducha Świętego, aby znów wzbudził i wzmocnił w nas wiarę w cudowne Narodzenie Zbawiciela z Marii Panny. Módlmy się o Jego przyjście z radością i prośmy, by zachował swój Kościół na całej ziemi.

Z życzeniami prawdziwych świąt Narodzenia Pańskiego i wielu łask Bożych w Roku Pańskim 2014

 

ks. Piotr Gaś, proboszcz

Andrzej Weigle, kurator Parafii