Znak pokoju


Nasza parafianka p. Jolanta Katarzyna Bajdel proponuje włączenie się w akcję modlitwy o pokój na świecie. Przygotowała w tym celu projekt znaku graficznego mającego propagować tę akcję. Znak ten przedstawia gołębicę szybującą na tle błękitnego nieba.

Oto co o jego symbolice i samej idei pisze sama autorka:

Celem Znaku jest umacnianie więzi ludzi dobrej woli w dziele tworzenia pokoju bez użycia przemocy i modlitwa o Boży pokój. Jest nim dialog międzywyznaniowy i społeczny, odnajdywanie wspólnej drogi, która utrwala pokój. Jest nim zgłębianie wiary w Boga.

W zależności od przynależności społecznej znak jest postrzegany w odmienny sposób.  Chrześcijanom przypomina dzień chrztu Jezusa w Jordanie lub Zesłanie Ducha Świętego „Widziałem Ducha, zstępującego z nieba jakby gołębica (por J 1,3, Mk. 1,10). (…) Józef poświęcił Jezusa Bogu składając w ofierze parę synogarlic albo dwa gołąbki (Łk 2,24) („ruach” w jęz. hebr. to rzeczownik rodzaju żeńskiego). Gołębica przynosi do arki świeży liść z drzewa oliwnego (1 Mż. 8,11) – znak łaski Boga gdyż wody opadły i bliski był koniec potopu. Gołębica używana jest także jako symbol Dnia Pokoju.

Znak ma charakter uniwersalny – w jego błękitnym polu można umieścić dowolny napis, którego źródłem i celem jest Boży pokój. Każdy odbiorca, któremu bliska jest ta idea może używać Znaku. Może także tworzyć projekty wykorzystujące Znak. Istnieje wiele aspektów szerzenia pokoju – i każdy z nich powinien stać się przedmiotem wspólnej troski.”