Zmiana warunków postępowania na remont kopuły kościoła Świętej Trójcy

Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Warszawie informuje, że w odpowiedzi na pytanie zgłoszone w postępowaniu na remont kopuły kościoła, uzna za spełnienie warunku o którym mowa w pkt. 10 ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jeżeli przychody z tytułu robót budowlanych wynosić będę w latach 2013-2015 nie mniej niż 2 mln średniorocznie.
 
Pozostałe warunki postępowania pozostają bez zmian.