Zmiana terminów rozpraw w sprawie karnej, dotyczącej „serka wolskiego”

Informujemy , że decyzją Sądu z wokandy zostały zdjęte dwa terminy rozpraw karnych w sprawie tzw. „serka wolskiego” w dniach 6 i 22 marca. Najbliższy termin rozprawy to 12 marca o godz. 10:00 w sali nr 200 w gmachu przy Al. Solidarności. Jako świadkowie słuchani będą ks. Piotr Gaś i Sławomir Sikora.