Zmarł ks. Franciszek Czudek

1 marca 2018 roku w Mikołajkach, w wieku 76 lat, po ciężkiej chorobie zmarł ks. Franciszek Czudek – emerytowany proboszcz miejscowej parafii, były pracownik Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w latach 1983-1990.

Naszą Parafię odwiedził ostatnio pod koniec 2009 roku (więcej informacji) i w 2013 roku z okazji 50. rocznicy ordynacji ks. Włodzimierza Nasta.

Pogrzeb zmarłego odbędzie się w poniedziałek, 5 marca 2018 roku, w Mikołajkach. Początek uroczystości pogrzebowych o godzinie 12.00 w kościele św. Trójcy.

Rodzina śp. ks. Franciszka Czudka prosi, by zamiast kwiatów przekazać pieniądze na Dom Opieki Arka w Mikołajkach. Puszki na datki zostaną udostępnione podczas uroczystości pogrzebowych przy wyjściu z kościoła. Można także wpłacać ofiarę bezpośrednio na konto Domu Opieki: 86 9350 0001 0005 7798 2061 0001.


Ks. Franciszek Czudek urodził się 1 lutego 1942 roku w Pogórzu koło Skoczowa jako syn Józefa i Pauliny z domu Hausoter. Konfirmowany został w Skoczowie w 1956 roku. W młodości pracował w górnictwie węglowym na Górnym Śląsku. W 1983 przeprowadził się do Warszawy i rozpoczął pracę w parafii św. Trójcy na stanowisku administratora nieruchomości. W 1990 ukończył studia teologiczne na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Ordynowany na duchownego 15 lipca 1990 roku, w Sorkwitach, przez bp. Janusza Narzyńskiego i został skierowany do parafii w Mikołajkach jako wikariusz. W 1995 wybrany został proboszczem parafii, w której służył do przejścia na emeryturę w 2007 roku.

Ks. Franciszek Czudek jako proboszcz parafii w Mikołajkach dał się poznać jako energiczny i skuteczny budowniczy. Już dnia 4 listopada 1990 r. odbyła się uroczystość położenia kamienia węgielnego pod parafialny Dom Gościnny, a w czerwcu 1991 roku oddano go do użytku.

W roku 1992 przeprowadzony został generalny remont zabytkowego kościoła Świętej Trójcy, zarówno wnętrza, zabytkowych organów oraz elewacji zewnętrznej i dachu.

W 1993 roku rozpoczęto budowę domu opieki, która trwała 18 miesięcy. W listopadzie 1994 roku odbyła się uroczystość poświęcenia Ewangelickiego Domu Opieki „Arka” w Mikołajkach dla 100 pensjonariuszy.

W pobliskiej Ukcie, w 2003 roku, zaczął działać także Dom Opieki „Betezda”, początkowo dla osób z uzależnieniem alkoholowym, obecnie zapewnia opiekę i wsparcie osobom przewlekle chorym psychicznie.

Poza tym powołano dwa Środowiskowe Domy Samopomocy: w 2005 w Ukcie, a 2006 w Mikołajkach.

Z inicjatywy duchownego powstała w Mikołajkach nowa siedziba dla Muzeum Reformacji.

Ks. Franciszek Czudek został uhonorowany wieloma oznaczeniami. Otrzymał Nagrodę im. Św. Brata Alberta za działalność charytatywną i ekumeniczną oraz Medal „Przyjaciel Integracji” przyznany przez Wielką Kapitułę Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i Fundacji Polska bez barier za działalność na rzecz ludzi niepełnosprawnych.

W 2006 r. został wraz z małżonką uhonorowany nagrodą roku 2006 „Optimus Hominum” – za działalność humanitarną. W 2007 r. został laureatem nagrody ministra pracy i polityki społecznej „za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej”.  W 2008 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski uhonorował ks. Czudka nagrodą AMINO HOMINI za służbę społeczeństwu Warmii i Mazur.

W roku 2005 Rada Miasta Mikołajki przyznała księdzu tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Mikołajki”.

W 2011 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski oznaczył ks. Franciszka Czudka Złotym Krzyżem Zasługi, przyznanym za działalność ekumeniczną oraz za zaangażowanie i zasługi w dziedzinie organizacji pomocy społecznej na terenie Powiatu Mrągowskiego i Piskiego.

Śp. ks. Franciszek Czudek pozostawił żonę Janinę z domu Ruchała, z którą w związku małżeńskim przeżył 45 lat oraz córkę i syna z rodzinami.