Zmarła ś.p. Miep Muller


Z wielkim smutkiem i żalem otrzymaliśmy informację o śmierci ś.p. Miep Muller, byłej przewodniczącej Luterańskiej Diakonii w Amsterdamie. Jeszcze niedawno Pani Muller gościła w Warszawie podczas obchodów 25-lecia nawiązania kontaktów partnerskich z Diakonią Amsterdamską i wspólnie z nami wspominała niełatwe czasy, w których nasi współwyznawcy z Holandii wspierali nas słowem i czynem.

We wspomnieniu, które ukaże się w Informatorze Parafialnym, dr Jerzy Toeplitz, który koordynował współpracę z Amsterdamem, tak wspomina naszą zmarła Siostrę: „W Holandii opiekowała się kilkoma zborami luterańskimi i reformowanymi, oddalonymi od siebie dziesiątkami kilometrów, wygłaszała płomienne kazania, które przyciągały wiernych do Kościoła. Godziła to z pracą zarobkową jako administratorka kilku nieruchomości w Amsterdamie i innych miastach. Pozostawiła syna i córkę z rodzinami. Przez przeszło 10 lat stała na czele Diakonii Amsterdamskiej  i w tym charakterze przybyła razem z innymi Luteranami, m. in. z sekretarzem Diakonii Bobem Hulstem i proboszczem Happee do Warszawy, aby podtrzymywać nas na duchu w stanie wojennym i udzielać nam wydatnej pomocy materialnej. Od tego czasu minęło przeszło 25 lat i pomoc wciąż napływa.”

Ostatnie pożegnanie ś. p. Miep Muller odbył się 6 maja w Kedichem (Holandia). Jezus Chrystus mówi: Ja żyję i wy żyć będziecie.