Zgromadzenie Parafialne


Zgodnie z ogłoszeniami przekazywanymi podczas nabożeństw i w rozpisce na wrzesień przekazujemy informację o zwołaniu Zgromadzenia Parafialnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy na 17. Niedzielę po Trójcy Świętej, tj. 14 września br.

Zgromadzenie rozpocznie się bezpośrednio po nabożeństwie głównym, rozpoczynającym się o 10:30. Nabożeństwo poprowadzi ks. Piotr Gaś.
Przypominamy, że czynne prawo wyborcze mają ci członkowie Zgromadzenia, którzy mają opłacone składki kościelne za rok ubiegły (2007).