Zgromadzenie Parafialne ws. nieruchomości i inwestycji

Zgodnie z przepisami prawa kościelnego zwołujemy posiedzenie Zgromadzenia Parafialnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w terminie 17 czerwca br. po nabożeństwie przedpołudniowym w kościele Świętej Trójcy w 2. Niedzielę po Trójcy Świętej.

Podczas posiedzenia chcemy przedstawić Zgromadzeniu sprawy związane z nieruchomościami oraz inwestycyjne.

Przypominamy, że nabożeństwo przedpołudniowe tego dnia połączone jest z wprowadzeniem w urząd nowej Rady Parafialnej. Wprowadzenia dokona ks. Jan Cieślar, biskup diecezji warszawskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego.