Zgromadzenie Parafialne – sprawozdanie i uchwały

15 lutego, w Niedzielę Estomihi, po przedpołudniowym nabożeństwie, Prezes Rady Rady Parafialnej zwołuje Zgromadzenie Parafialne Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie. Porządek posiedzenia obejmie przedstawienie i przyjęcie sprawozdawczości za rok 2014, przedstawienie i przyjęcie preliminarza na 2015 rok, przedstawienie i przyjęcie uchwały o zawarciu ugody z m. st. Warszawą ws. nieruchomości parafialnej w Warszawie przy ul. Emilii Plater 7.

Sprawozdanie z działalności za 2014 rok