Zgromadzenie Parafialne

W uzgodnieniu z Radą Parafialną zwołujemy posiedzenie Zgromadzenia Parafialnego w 1. Niedzielę Pasyjną (17 lutego) po przedpołudniowym nabożeństwie. W posiedzeniu mogą uczestniczyć członkowie Parafii, którzy mają opłacone składki za rok 2012 i tym samym są wpisane na listę członków Zgromadzenia.