Zgromadzenie Parafialne

Rada Parafialna zwołuje posiedzenie Zgromadzenia Parafialnego w 4. Niedzielę po Trójcy Świętej – 23 czerwca – po przedpołudniowym nabożeństwie. Głównym punktem porządku obrad będzie omówienie Specyfikacji Istotnych Warunków Konkursu Ofert ws. nieruchomości przy zbiegu ul. Towarowej i Wolskiej w Warszawie (tzw. „serek wolski”).